17.12 Teatr Vstrecha spektakl „The Owls of Tenderness”

The Owls of Tenderness

Based on the text of Ivan Vyrypaev “The Sentences of Pantelei Karmanov”

The plot of the play is ­a story about Pantelei Karmanov’s journey. He is 32 and stopped, trying to decide where and, more importantly, why should he move forward. His reflections represent some maxims about love, friendship, family, art, life and death. To find answers for the questions helps him the woman who almost wordlessly and invisibly exists during the whole his journey.

Director: Larisa Lapina
Actors: Sergei Sergeev, Dina Dymova, Alexander Markvart, Polina Lapina
Duration: 50 minutes

Spectacle is played in Russian.

https://www.facebook.com/pages/Театр­Встреча/331477693599501

http://vk.com/theatervstrecha

Theater “Vstrecha” ­ independent theater in Kemerovo State University. Based in 1979 and this year celebrates its 35th anniversary. One of the sides of activity is educational work with student of the university, another is production of plays, performances and concerts. Founder and the first director was Anatoliy Gluhof, now works in Austria. It was the first chamber theater in the city of Kemerovo. Later for a long time director of the theater was Alexander Grebenkin, now working in Moscow. In contemporary period since 2005 “Vstrecha” became as a project aimed theater with several directors ­ Larisa Lapina, Irina Petrova, Sergei Sergeev, Anna Rezvova, Alexander Markvart and is a multicultural venue for different kind of arts. The theater organizes four international festivals per year: festival of street performances “Theater Square”, festival of student theaters “Oncoming Traffic”, festival of contemporary arts and new music “Theses”, festival­conference of new drama “Dramomania”. In different years took part and became the winner of different festivals all over the world in such countries as: Norway, United Kingdom, Japan, France, Ireland, the Czech Republic, Ukraine, Belarus; participant of russian festivals in such cities as Chelyabinsk, Moscow, Gatchina, Omsk, Tumen’, Yaroslavl. Lately the most part of the plays based on a material of contemporary russian and foriegn authors. Nowadays theater “Vstrecha” is one of the main stages for modern and independent theater in Siberia.

start: 21.00
tickets: 10pln

The Owls of Tenderness
Oparty na tekście Iwana Wyrypajewa „Sentencje Pantaleja Karmanowa”.
Fabuła sztuki jest historią podróży tytułowego bohatera. Ma on 32 lata i próbuje zdecydować dokąd i, co ważniejsze, dlaczego powinien się kierować. Jego refleksje wyrażone są w sentencjach dotyczących miłości, przyjaźni, rodziny, sztuki, życia i śmierci. W odnalezieniu odpowiedzi na pytania pomaga mu kobieta, która prawie bezgłośnie i niewidzialnie towarzyszy mu w podróży.

Reżyseria: Larisa Lapina
Występują: Sergei Sergeev, Dina Dymova, Alexander Markvart,
Polina Lapina
Czas trwania: 50 minut

Przedstawienie w języku rosyjskim.

https://www.facebook.com/pages/Театр­Встреча/331477693599501

http://vk.com/theatervstrecha

Teatr „Vstrecha” to niezależny teatr Uniwersytetu w Kemerowie. Utworzony w 1979, w tym roku obchodzi swoje trzydziestopięciolecie. Jedną z jego działalności jest edukacja studentów, inną – tworzenie przedstawień teatralnych, wydarzeń kulturalnych i koncertów. Założycielem i pierwszym dyrektorem był Anatoliy Gluhof, który obecnie pracuje w Austrii. Był to pierwszy kameralny teatr w Kemerowie. Następnie, przez dłuższy czas dyrektorem teatru był Alexander Grebenkin, obecnie pracujący w Moskwie. Od 2005 roku „Vstecha” działa jako projekt teatralny pod opieką kilku dyrektorów: Larisa Lapina, Irina Petrova, Sergei Sergeev, Anna Rezova, Alexander Markvart i jest wielokulturowym wydarzeniem różnych rodzajów sztuk. Teatr organizuje cztery festiwale rocznie: festiwal sztuki ulicznej „Theater Square”, festiwal teatrów studenckich “Oncoming Traffic”, festiwal sztuki współczesnej i nowej muzyki „Theses”, festiwal-konferencję nowego dramatu „Dramomania”. Przez lata brał udział i wygrywał wiele festiwali na całym świecie, np. w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji, Irlandii, Czechach, na Ukrainie i Białorusi; uczestniczył w rosyjskich festiwalach w Czelabińsku, Moskwie, Gatczynie, Omsku, Tumenie, Jarosławiu. Ostatnio większość sztuk powstaje w oparciu o twórczość współczesnych autorów rosyjskich i zagranicznych. Teatr „Vstrecha” jest obecnie jedną z głównych scen nowoczesnego i niezależnego teatru na Syberii.

start:21.00
bilety: 10pln

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *