Archive for the ‘download’ Category

Nagranie ze spotkania z przedstawicielami władz miasta

28 marca 2012

Nagranie ze spotkania z przedstawicielami władz miasta, które miało miejsce 27 marca 2012 roku:
w wersji audiowizualnej:

  oraz w wesji  audio
2012 03 28 rozmowy kolektywu Przychodnia z władzami miasta 1

Relacja ze spotkania poniżej.